0497/89.90.88 info@meterspeters.be

 

Meer Weten

Meters & Peters is een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de statuten gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2000. De tekst van onze statuten is ter inzage op de maatschappelijke zetel.

 

Contactgegevens

 • Voorzitter
  Flip Voets                                         flip.voets@telenet.be (0486 85 15 76)
 • Zomerschool Nederlands:
  Christiane Hozay                            christiane.hozay@gmail.com (0476 69 74 23)
  Inez Van de Leest                           ivdl1@hotmail.com
 • De Boekentoren:
  Nelleke Lijphart                              nellicalh@gmail.com
  Ann Van den Bempt
 • HetPaleis
  Nelleke Lijphart                              nellicalh@gmail.com                 

.