Meer Weten

 

Meters & Peters is een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de statuten gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2000. De tekst van onze statuten is ter inzage op de maatschappelijke zetel.

 

 

 

Contactgegevens

 

 

.