Bestuur

 

Voorzitter
Flip Voets

Penningmeester
Walter Caers

Raadgevende leden
Ann Van den Bempt
Inez Van De Leest
Nelleke Lijphart
Justine Caluwe


.