Zomerschool Nederlands

 

Elk jaar organiseert Meters & Peters in juli en augustus een Zomerschool in de lokalen van een stedelijke basisschool. Jongeren van zes tot en met twaalf jaar met een beperkte kennis van het Nederlands kunnen hier al spelenderwijs Nederlands leren.

Algemeen

Wanneer de scholen leeglopen in juli, zet Meters & Peters de deuren wagenwijd open om kinderen van verschillende nationaliteiten een Nederlands taalbad te geven. Zowat honderd kinderen krijgen gedurende zes weken een taalbad. We organiseren ook allerlei activiteiten waarbij ze hun vaardigheden kunnen ontwikkelen. De kinderen sluiten er vriendschap en maken op een prettige manier kennis met de vele mogelijkheden die de stad hen biedt. Zo brengen ze o.m. een bezoek aan de Zoo, verscheidene musea en worden ze lid van de bibliotheek Permeke. De veertiende editie van het Zomerschoolproject is weer een succes geworden!

Werking en filosofie

Ruim vijftig vrijwilligers, die ieder één tot meerdere weken voor hun rekening nemen, begeleiden de klassen. Ervaren leerkrachten bereiden het lesprogramma op een pedagogische manier voor. Aan professionalisme is dus geen gebrek. Deze professionele opvoedkundigen krijgen de assistentie van jonge, gemotiveerde vrijwilligers en een vijftiental tieners, sommige oud-leerlingen van de Zomerschool.
Ook kunnen wij elk jaar rekenen op de inzet van studenten van de AP Hogeschool.

Meters & Peters gaat ervan uit dat alles taal is. Daarom beperken we ons niet tot een taalcursus. Ook via muziek, spel en sportactiviteiten leren kinderen taal. We besteden namelijk ook aandacht aan sociale vaardigheden en het kweken van zelfvertrouwen.

Na ruim een maand zijn de resultaten opmerkelijk. De meeste kinderen vinden vlot hun weg in het Nederlands en kijken enthousiast terug op hun leerperiode. De goede sfeer en duidelijke afspraken leveren hiertoe een belangrijke bijdrage. De vele kinderen die in de loop der jaren de Zomerschool hebben doorlopen, hebben vrijwel allemaal het volledige programma gevolgd.

Verloop

Voor de lessen van start gaan, delen we de kinderen op in kleine klasjes volgens leeftijd. Dan volgen er zes weken vol lessen en activiteiten. Elke klas krijgt wekelijks minstens één sportactiviteit en éénmaal muziek. Bij de jongere kinderen gaat ook veel aandacht naar manuele vaardigheden en knutselen. Sinds 2012 werden computers aangekocht om te werken aan ICT-vaardigheden.
Daarnaast leren de kinderen een heleboel schoolse en sociale vaardigheden zoals op tijd komen, zijn beurt afwachten, het woord vragen, iemand helpen of bedanken.
Elke donderdag gaan we op uitstap. En op vrijdag is er om 11.30 uur een toonmoment voor de ouders. Zo worden zij betrokken bij het schoolgebeuren.

Afsluiten doen we met een groot Slotfeest, gevolgd door een receptie. Hier tonen de kinderen wat ze geleerd hebben en beëindigen we de zes weken Zomerschool in schoonheid!

Inschrijving

Kinderen die nog geen volledig schooljaar Nederlandse les hebben gevolgd,  komen in aanmerking voor de Zomerschool. Inschrijven: eind juni. Voorwaarde voor de inschrijving is dat de kinderen de volle zes weken naar school komen, telkens van 9 tot 12 uur. Op donderdag duurt de Zomerschool tot 15u30. De Zomerschool kost 25 euro per gezin voor de hele zomer.

De inschrijving van de kinderen verloopt in samenwerking met de Dienst Inburgering. Samen met hen zorgen we ervoor dat alle kinderen in september in een school zijn ingeschreven.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen kan je altijd terecht bij de coördinatoren van de Zomerschool Christiane Hozay of Inez Van de Leest op het gsm-nummer 0497/899.088