Paleisproject

 

In samenwerking met HETPALEIS, het Antwerpse theaterhuis voor de jeugd, geeft Meters & Peters een culturele dimensie aan zijn werking. Anderstalige kinderen met een beperkte taalvaardigheid, en ook autochtone kinderen die moeite hebben met taal, konden enkele woensdag- of zaterdagnamiddagen een theatervoorstelling van HETPALEIS bijwonen of tijdens de schoolvakantie deelnemen aan een atelier.

Algemeen

Educatieve medewerkers van HETPALEIS openen voor de kinderen op een actieve manier de deur van de theaterwereld. De Nederlandse taal, waar velen nog mee worstelen, komt op die manier in een ander daglicht te staan.

Werking

Sinds 2008 organiseert Meters en Peters in aansluiting op de Zomerschool het project De Boekentoren, met direct daarna en met dezelfde kinderen het Paleisproject. Meters & Peters zorgt ervoor dat enkele tientallen kinderen gratis kunnen genieten van ongeveer vijf voorstellingen in HETPALEIS. De voorstellingen zijn vaak al geschikt voor kinderen vanaf de derde kleuterklas. De voorleeskinderen komen met hun vrijwilligers naar verschillende voorstellingen.

Meters en Peters proberen ook de ouders, broertjes en zusjes mee te krijgen, want als de ouders enthousiast worden, worden deze bezoeken na  afloop van ons project wel voortgezet. Op woensdag geeft een educatieve medewerkster van HETPALEIS een korte inleiding vooraf.

De laatste jaren hebben de vrijwilligers ook een paar maal een workshop over voorlezen bij kinderen kunnen volgen onder leiding van Paula Stulemeijer van HETPALEIS.

In het verleden namen een tiental kinderen ook deel aan een langer lopend theateratelier. Op die manier konden zij hun kennis van het Nederlands in een niet-schoolse omgeving verrijken. Het resultaat? Dolenthousiaste kinderen en terecht trotse ouders!

De paleiswerking is uitgebreid met workshops in HETSTEEN.
De laatste jaren hebben de kinderen van de boekentoren en het paleisproject hier ook aan deelgenomen.

 

Enkelen getuigen…

Directeur Dirk Bicker van de stedelijke basisschool De Wereldreiziger over het project:
“Elke voorstelling is een feest waarover de kinderen niet uitgepraat raken. Na het stuk ratelen ze honderduit en vergeten even de schroom die iedereen heeft wanneer je in een vreemde taal duizend dingen wil vertellen.”

De kinderen zijn al even enthousiast.

Angelique, derde klas:
“Toneel is een spel spelen dat iedereen soms doet. Soms zie je dat ook op TV, maar een toneelstuk is leuker. Het duurt langer en je ziet alles. In HETPALEIS is het leuk. Het is bij de Vogelmarkt. Ze spelen daar toneelstukken. Er zijn daar een heleboel werkers.”

Nafi, zesde klas:
“HETPALEIS zie ik als een hulpcentrum. Ze helpen daar kinderen om Nederlands te leren. Door naar een toneelstuk te kijken, leer je veel van de taal en als er een woord is dat je niet snapt, kan je het altijd vragen.
Ik ben voor het eerst naar HETPALEIS gekomen toen ik in de derde klas zat. Nu kom ik alleen.”

.