0497/89.90.88 info@meterspeters.be

Portrettenproject

 

Een museum is een ontmoetingsplaats voor kunst, kunstenaars en museumgasten. Kijken naar kunst gaat altijd gepaard met praten over kunst. Daarom is een museum een geschikte leeromgeving voor kinderen die Nederlands als tweede taal aanleren. Meters en Peters ontwikkelde daarom in 2005 in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen een uniek “Portrettenproject” als onderdeel van de Zomerschool.

 

Werking

Tijdens de Zomerschool brengen de kinderen enkele keren een bezoek aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSKA). Dat gebeurt onder de deskundige begeleiding van museummedewerkers en van onze vrijwilligers.
Nu er grote renovatiewerken aan de gang zijn in het KMSKA, kunnen we terecht in het MAS,  de Koningin Fabiolazaal, het Rockoxhuis en museum Plantin-Moretus voor onze zomerateliers. Vele partners slaan zo de handen in elkaar om de anderstalige nieuwkomers te laten proeven van het rijke culturele erfgoed van Antwerpen.
De kinderen kijken er onder meer naar portretten, want die tonen mensen en vertellen over hun lichaam, afkomst, familie, persoonlijkheid, kledij en dergelijke. Een boeiend onderwerp en tegelijk de drager van een rijke woordenschat.

Nadien maken de kinderen een interpretatie van een historisch portret en schilderen ze ook een zelfportret. Op het slotfeest van de zomerschool stellen ze trots hun portretten ten toon. Veel werkjes blijken staaltjes te zijn van jeugdige creativiteit!

Vrijwilligers van de Zomerschool worden een week voor de uitstap met de kinderen rondgeleid in het museum.
En ook de ouders van de leerlingen krijgen de gelegenheid om, gelijktijdig met het bezoek van de kinderen aan het museum, een rondleiding te genieten in het MAS.

Voor veel deelnemers is ons portrettenproject de eerste kennismaking met een museum, dat op die manier zijn doelgroep kan uitbreiden. Uit de ervaring van museummedewerkers, leraren en kinderen is daarom een ideeënmap en handboek uitgewerkt. Het is een nuttige handleiding voor al wie met taalzwakke kinderen de portretten in het Antwerpse museum komt bezichtigen.

Voortzetting

Het Portrettenproject werd snel overgenomen door verschillende basisscholen in de stad Antwerpen en resulteerde in oktober 2008 in een prachtige publicatie: Praten met portretten. Dit was mogelijk dankzij een gezamenlijk initiatief van het KMSKA, het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) en de vzw Meters & Peters. Het is een handboek voor leerkrachten die een museum willen bezoeken met kinderen van 5 tot 12 jaar die Nederlands als tweede taal hebben. Het boek toont aan dat je kinderen via indringende ervaringen kan prikkelen tot diepgaande en brede ontwikkeling. En dat geldt ook voor taalontwikkeling.

 

.