Zomerschool wordt Zomerbabbel

Elk jaar in juli en augustus organiseren we een zomerschool in de lokalen van een stedelijke basisschool. Jongeren van zes tot en met twaalf jaar die nog maar pas in ons land zijn toegekomen kunnen hier al spelenderwijs Nederlands leren. We organiseren ook allerlei activiteiten waarbij ze hun vaardigheden kunnen ontwikkelen. De kinderen sluiten er vriendschap en maken op een prettige manier kennis met de mogelijkheden die de stad hen biedt. Zo brengen ze een bezoek aan de Zoo, verscheidene musea en worden ze lid van de bibliotheek Permeke.

 

zomerschool kinderen
zomerschool vrijwilliger leest met kinderen

Werking en filosofie

Ruim vijftig vrijwilligers, die ieder één tot meerdere weken voor hun rekening nemen, begeleiden de klassen. Zij bereiden samen een pedagogisch lesprogramma voor. In het team bevinden zich heel wat ervaren leerkrachten. Aan professionalisme dus geen gebrek!
Deze professionals ondersteunen en krijgen de assistentie van gemotiveerde vrijwilligers, waaronder sommige oud-leerlingen van de zomerschool. Ook kunnen wij elk jaar rekenen op de inzet van studenten van de Artesis Plantijn Hogeschool.

We gaan ervan uit dat alles met taal te maken heeft. Daarom beperken we ons niet tot taallessen. Ook via muziek, spel en sportactiviteiten leren kinderen Nederlands. We besteden daarbij ook aandacht aan sociale vaardigheden en het kweken van zelfvertrouwen.

Na ruim een maand zijn de resultaten opmerkelijk. De meeste kinderen vinden vlot hun weg in het Nederlands en kijken enthousiast terug op hun leerperiode. De goede sfeer en duidelijke afspraken leveren hiertoe een belangrijke bijdrage. Vrijwel alle kinderen volgen  het volledige programma: we kennen bijna geen kinderen die afhaken.

Programma

Voor de lessen van start gaan, delen we de kinderen op in kleine klasjes volgens leeftijd. Dan volgen er zes weken vol lessen en activiteiten. Elke klas krijgt wekelijks minstens één sportactiviteit en éénmaal muziek. Bij de jongere kinderen gaat er eveneens veel aandacht naar manuele vaardigheden en knutselen. Met computers werken we ook aan digitale vaardigheden en kan de leerstof aantrekkelijk worden voorgesteld.

Ook schoolse en sociale atitudes worden aangeleerd, zoals  op tijd komen, zijn beurt afwachten, het woord vragen, iemand helpen of bedanken.
Elke donderdag gaan we op uitstap. En op vrijdag is er om 11.30 uur een toonmoment voor de ouders. Zo worden zij betrokken bij het schoolgebeuren.

Afsluiten doen we met een groot slotfeest, gevolgd door een receptie. Hier tonen de kinderen wat ze geleerd hebben en beëindigen we de zes weken zomerschool in schoonheid.

 

Praktische afspraken

Kinderen die nog geen volledig schooljaar Nederlandse les hebben gevolgd,  komen in aanmerking voor de zomerschool. We verwachten dat de kinderen de volle zes weken naar school komen, telkens van 9 tot 12 uur. Op donderdag duurt de Zomerschool tot 15u30, want dan is er ‘s middags een uitstap. Per gezin wordt een bijdrage gevraagd van 30 euro.

De inschrijving verloopt in samenwerking met de Dienst Inburgering. Samen met hen zorgen we er ook voor dat alle kinderen in september in een school worden ingeschreven.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen kan je altijd terecht bij de coördinator van de Zomerschool Inez Van de Leest (ivdl1@hotmail.com).

Inschrijven als vrijwilliger

Misschien heb jij ook wel zin gekregen om ons te helpen en lesgever te worden? Schrijf je dan hier in als vrijwilliger.

v
Juf Nicole, met haar 61 jaar één van de oudste vrijwilligers:

“Elk jaar denk ik: nu word ik er te oud voor. Maar ik doe het te graag om ermee te stoppen. En ik wil die kinderen gewoon heel graag helpen. Samen met mijn gezin heb ik 15 jaar in het buitenland gewoond en toen we weer naar België kwamen, kenden onze kinderen ook geen Nederlands. Wij konden die zomer een privéleraar inhuren, maar dat lukt uiteraard niet voor iedereen.
De dankbaarheid van die kinderen en hun ouders is ongelofelijk!”

 

 

 

v
De 18-jarige Gullzara bewijst dat de Zomerschool een enorme impact kan hebben. Zij vluchtte enkele jaren geleden weg uit Afghanistan en kwam in de Zomerschool terecht:

“Ik herinner me nog goed die eerste momenten. Ik voelde me eenzaam en begreep totaal niet wat er gebeurde. Maar op zes weken tijd veranderde alles: ik leerde Nederlands en ik ontmoette hier mijn beste vriendin. En nu keer ik al drie jaar terug, als vrijwilliger.”

v
De 22-jarige Anouk, afgestudeerd aan de lerarenopleiding aan de AP Hogeschool, kwam ook na haar opleiding terug als vrijwilliger:

“De evolutie die de kinderen doormaken is onvoorstelbaar: daar doe je het echt voor. Vorig jaar was ik hier in het begin van de zomer en op het einde kwam ik nog eens terug. En de kindjes kenden me nog. Dat is misschien wel het belangrijkste: het gevoel dat je iets kan betekenen.”